Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea Bucureşti-Ilfov publica rezultatele obținute la interviul din data de 08.04.2024, din cadrul concursului de ocupare, pe perioadă determinată, până cel târziu la data de 31.12.2029, a postului vacant de natură contractuală în afara organigramei OIR PECU Regiunea București-Ilfov, expert administrație publică (cod COR 242202), cu vechimea în specialitatea studiilor de minim 7 ani, în cadrul Serviciului Verificare proiecte, compartimentul Verificare proiecte, proiectul “Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR BI, pentru personalul implicat în PIDS” Cod MySMIS 305712

Rezultate interviu