Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea Bucureşti-Ilfov, publica rezultatele obtinute la selecţia dosarelor de înscriere din cadrul concursului de ocupare, cu interviul în data de 08.04.2024, în vederea ocupării, pe perioadă determinată, până cel târziu la data de 31.12.2029, a unui post vacant de natură contractuală în afara organigramei OIR PECU Regiunea București-Ilfov, expert administrație publică (cod COR 242202), cu vechime în specialitatea studiilor de minim 7 ani, serviciul Verificare proiecte, compartimentul Verificare proiecte , proiectul “Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR BI, pentru personalul implicat în PIDS” Cod MySMIS 305712

Rezultate selectie dosare ID 305712_PIDS