OIR PECU Regiunea București – Ilfov publică rezultatele obţinute la selecţia dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a 3 posturi in afara organigramei, cu interviul in data de 16.06.2022

7691_Rezultate selectie dosare site