OIR PECU Regiunea București – Ilfov publica rezultatele obţinute la selecţia dosarelor de înscriere din cadrul concursului de ocupare, cu interviul în data de 25.04.2024, în vederea ocupării, pe perioadă determinată, până cel târziu la data de 31.12.2029, a 7 posturi expert administraţie publică în afara organigramei OIR PECU Regiunea Bucureşti-Ilfov, în cadrul compartimentului Evaluare și contractare proiecte – 1 post expert administrație publică (cod COR 242202), vechimea în specialitatea necesară ocupării postului: minim 5 ani, serviciului Verificare proiecte, compartimentul Verificare proiecte – 4 posturi: 2 posturi expert administrație publică (cod COR 242202), cu vechime în specialitatea necesară ocupării postului: minim 5 ani și 2 posturi expert administrație publică (cod COR 242202), cu vechime în specialitatea necesară ocupării postului: minim 1 an,  serviciului Monitorizare proiecte – 2 posturi: 1 post expert administrație publică (cod COR 242202), cu vechime în specialitatea necesară ocupării postului: minim 5 ani și 1 post expert administrație publică (cod COR 242202), cu vechime în specialitatea necesară ocupării postului: minim 1 an, pentru proiectul: “Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR BI, pentru personalul implicat în PEO” Cod MySMIS 305730

Rezultate selectie dosare ID 305730 PEO_