OIR PECU Regiunea București – Ilfov publica rezultatele obţinute la selecţia dosarelor de înscriere din cadrul concursului de ocupare, cu interviul în data de 25.04.2024, în vederea ocupării, pe perioadă determinată, până cel târziu la data de 31.12.2029, a 3 posturi în afara organigramei OIR PECU Regiunea București-Ilfov, în cadrul compartimentului Evaluare și contractare proiecte – 1 post expert administrație publică (cod COR 242202), cu vechimea în specialitatea necesară ocupării postului: minim 5 ani, serviciului Verificare proiecte, compartimentul Verificare proiecte – 1 post expert administrație publică (cod COR 242202), cu vechime în specialitatea necesară ocupării postului: minim 1 an,  serviciului Monitorizare proiecte – 1 post expert administrație publică (cod COR 242202), cu vechime în specialitatea necesară ocupării postului: minim 1 an, pentru proiectul:  “Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR BI, pentru personalul implicat în PIDS” Cod MySMIS 305712

Rezultate selectie dosare ID 305712 PIDS_