Rezultate selectie dosare la concursul de ocupare a 4 posturi in afara organigramei OIR POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov (1 post la compartimentul Monitorizare proiecte si 3 posturi la compartimentul Verificare proiecte, unitatea Verificare proiecte), cu interviul in data de 16.05.2022, pentru proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona în mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023”, cod MySMIS 133512

Rezultate selectie dosare