PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 AXA 7- ASISTENȚĂ TEHNICĂ

TITLUL PROIECTULUI: “Activități de secretariat pentru OIR Bucuresti Ilfov

Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică

Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea București-Ilfov, implementează începând cu data de 08.02.2019 până la data de 28.02.2022, proiectul cu titlul „Activități de secretariat pentru OIR Bucuresti Ilfov”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, cu contract de finanțare nr. POCU/155/7/4/128382 semnat la data de 07.02.2019. 

Valoarea totală a proiectului este de 756.126,00 lei, din care:

– asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 640.400,91 lei;

– contributia nationala în valoare de 115.725,09 lei.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la implementarea la un nivel ridicat de calitate, eficiența si transparența a Programului Operațional Capital Uman 2014- 2020, precum si la optimizarea activității din cadrul Organismului intermediar.

Obiectivul specific constă în acordarea de sprijin pentru desfășurarea activității de secretariat, astfel încât sa fie atinse obiectivele organizaționale propuse.

Rezultate:

Organism intermediar sprijinit în implementarea activității de secretariat.

Beneficiari direcți/grupuri țintă:

-angajații OIR POSDRU Bucuresti Ilfov.