OIR POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov organizeaza concurs de ocupare a 4 posturi expert administratie publica, 3 posturi la compartimentul Verificare proiecte si 1 post la Monitorizare proiecte, in cadrul proiectului ”Îmbunătățirea capacității OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona in mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual in afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023”, cod MySMIS 133512