OIR POS DRU Regiunea București – Ilfov publică rezultatele obţinute la interviul din data de 14.03.2022, din cadrul concursului de ocupare, pe perioadă determinată, până cel târziu la data de 31.12.2023, a unui post expert administraţie publică, în cadrul compartimentului Monitorizare proiecte, pentru proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona în mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023”, cod MySMIS 133512

3579_Rezultate interviu (002)