În cadrul proiectului « Întărirea capacității IMM-urilor de a se adapta la Revoluția Industrială 4.0 » a avut loc workshopul online interactiv organizat de către OIR POSDRU București- Ilfov în data de 28 Ianuarie 2021.

Proiectul are un obiectiv principal și anume, pregătirea IMM-urilor pentru Revoluția Industrială 4.0 și obiective secundare care constau în adaptarea la provocările pe care le aduce  Revoluția Industrială 4.0 pentru antreprenorii, managerii, angajații IMM-ului și imbunătățirea instrumentelor de politici publice care susțin IMM-urile in transformarea lor tehnologică, organizațională si culturală.

Proiectul este o punte de colaborare, o platformă pentru schimb de experiență si învățare comună intre 7 parteneri din 7 țări. Aceste țări sunt: Italia, Belgia, Finlanda,  Polonia, Spania, Lituania și nu în ultimul rând, România. Țara noastră este reprezentată în cadrul proiectului de către Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane București-Ilfov(OIR POSDRU BI).
Obiectivul evenimentului a fost generarea unui schimb de experiență despre bunele practici privind susținerea prin politici publice a procesului de digitalizare a IMM-urilor din Romania.

Au fost invitați în cadrul dezbaterii stakeholderii și partenerii din cadrul proiectului, reprezentanți ai mediului public și privat, printre care îi amintim pe: Liviu Rogojinaru- Secretar de Stat în Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului , Octavian Oprea- Președinte Autoritatea pentru Digitalizarea României, Dragoș Iorga – Director executiv OIR POSDRU BI, Stelian Brad, DIH4S, Costin Lianu, director general USH Pro Business, Bogdan Pârvu- Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Ligia Neacșu- Best Smart Consulting SRL, Ștefan Grigore- Omega Consulting SRL, alți consultanți și reprezentanți ai mediului public și privat.

Dezbaterea a fost centrată pe 2 întrebări:

  1. Ce propuneri de politici publice aveți/imbunătățiri pentru cele existente, astfel încât să simțiți că IMM-

urile sunt susținute în procesul de digitalizare?

  1. Considerați soluțiile propuse de către OIR POSDRU viabile/ implementabile? utile IMM- urilor pe

drumul lor către digitalizare?

Printre propunerile făcute de către participanți, putem menționa:

“Includerea Digitalizării ca Pilon esențial de dezvoltare in Acordul de Finantare 2021-2027

Având in vedere etapa in care ne aflăm (început de ciclu financair 2021-2027) cred că cel mai mare impact pe care îl putem genera în zona de politici publice îl reprezintă includerea unei direcții (scop/obiectiv tematic) în Acordul de Finanțare 2021-2027 ca fundament pentru toate strategiile și programele ce se vor dezvolta ulterior. Astfel, digitalizarea ca importanță esențială în toate programele de finanțare ar putea să fie o direcție foarte bună. Mai mult, la nivelul UE digitalizarea reprezintă unul din pilonii strategici ai acestui ciclu financiar, alaturi de o economie verde si circulara.

Fără această gândire și abordare piramidală (așa este compusă din punct de vedere al politicilor publice zona de finanțări in RO si UE) respectiv de la cel mai înalt nivel –  Acord finanțare 2021-2027 pana la nivelul ghidurilor, nu se vor putea include “inovații” în ghidurile finale de finanțare ce reflectă fidel conținutul acestor strategii macro.”

De asemenea, participanții au considerat soluțiile propuse de OIR POSDRU BI viabile, insă să avem în vedere  pentru un impact major un mix de soluții care să acopere nevoile targetate.

Concluziile și propunerile rezultate în urma acestui workshop vor face obiectul analizei ulterioare în cadrul proiectului «Întărirea capacității IMM-urilor de a se adapta la Revoluția Industrială 4.0 » și se vor concretiza în propuneri de modificare a politicilor publice din Romania, pentru a sprijini IMM-urile să se adapteze rapid la transformarea digitală.