În cadrul proiectului « Întărirea capacității IMM-urilor de a se adapta la Revoluția Industrială 4.0 » a avut loc workshopul organizat de către OIR POSDRU București- Ilfov în data de 28 ianuarie 2020.

Obiectivul evenimentului a fost consultarea directă în vederea modificării politicilor publice din România referitor la impactul Revoluției Industriale 4.0 asupra IMM-urilor.
Au fost invitați in cadrul dezbaterii stakeholderii și partenerii din cadrul proiectului, reprezentanți ai mediului public și privat.

Dezbaterea a fost centrată pe două întrebări:

  1. Care este sprijinul de care au nevoie IMM-urile pentru adaptarea rapidă la Revoluția Industrială 4.0?

Participanții la workshop au fost proactivi si generoși în a oferi răspunsuri la această întrebare, ideile centrale fiind îndreptate către soluții diverse cum ar fi: integrarea sistemelor pe lanțurile de distribuție, schimb transparent și facil de date între IMM-uri și administrația publică, automatizarea unor procese operaționale cu instituțiile publice, consultanță în maparea fluxurilor pentru valorificarea oportunitaților de digitalizare, conștientizarea nevoii de digitalizare, sprijinirea creării de DIH-uri (Digital Innovation Hub), facilități fiscale, vouchere pentru digital skills, adaptare bune practici, sistem educațional centrat pe practică, cursuri de formare, programe financiare mixte, etc.

  1. Care sunt politicile publice asupra cărora putem interveni imediat?

A fost propusă o abordare integrată a patru elemente principale: tehnologie, resurse umane, cunostințe (know how) și finanțare pentru a putea fi incluse în demersul de transformare digitală a celor 4P: people, process, policies, platform. De o importanță vitală este considerată si existența unei strategii 4.0 a Romaniei, cu buget alocat. Se poate interveni, de asemenea, asupra politicilor publice pentru dezvoltarea IMM-urilor si imbunătățirea Mediului de Afaceri, politicilor publice pentru creșterea adaptării administrației publice la nevoile IMM-urilor si mediului de afaceri din România. O alta propunere ar care ar îmbunătăți și ușura procesul de adaptare la I4.0 ar fi revizuirea COR, dar și politici publice si standarde comune pentru accesarea fondurilor.

Concluziile și propunerile identificate în cadrul acestui workshop vor face obiectul analizei ulterioare din proiectul «Întărirea capacității IMM-urilor de a se adapta la Revoluția Industrială 4.0 », rezultând propuneri concrete de modificare a politicilor publice din România, pentru a sprijini IMM-urile să se adapteze rapid la transformarea digitală.