În cadrul proiectului « Întărirea capacității IMM-urilor de a se adapta la Revoluția Industrială 4.0 » a avut loc workshopul online interactiv organizat de către OIR POSDRU București- Ilfov în data de 29 iulie 2020.

Proiectul are un obiectiv principal și anume, pregătirea IMM-urilor pentru Revoluția Industrială 4.0 și obiective secundare care constau în adaptarea la provocările pe care le aduce  Revoluția Industrială 4.0 pentru antreprenorii, managerii, angajații IMM-ului și imbunătățirea instrumentelor de politici publice care susțin IMM-urile in transformarea lor tehnologică, organizațională si culturală.

Proiectul este o punte de colaborare, o platformă pentru schimb de experiență si învățare comună intre 7 parteneri din 7 țări. Aceste țări sunt: Italia, Belgia, Finlanda,  Polonia, Spania, Lituania și nu în ultimul rând, România. Țara noastră este reprezentată în cadrul proiectului de către Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane București-Ilfov(OIR POSDRU BI).
Obiectivul evenimentului a fost generarea unui schimb de experiență despre bunele practici privind susținerea prin politici publice a procesului de digitalizare a IMM-urilor din Romania.

Au fost invitați in cadrul dezbaterii stakeholderii și partenerii din cadrul proiectului, reprezentanți ai mediului public și privat, printre care îi amintim pe: Liviu Rogojinaru- Secretar de Stat in Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri , Sabin Sarmas- Presedinte Autoritatea pentru Digitalizare a Romaniai, Dragoș Iorga – Director executiv OIR POSDRU BI, Cezar Iliu – Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ana-Maria Stancu- euRobotics, Bogdan Parvu- Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Cornelia Muraru-Ionel- Coordonator Incubator Tehnologic si de Afaceri INMA-ITA, Ligia Neacșu- Best Smart Consulting SRL, Ștefan Grigore- Omega Consulting SRL, alți consultanți și reprezentanți ai mediului public și privat.

Dezbaterea a fost centrată pe 2 întrebări:

  1. Ce bune practici cunoașteți care sa reflecte sprijinul statului (prin politici publice) acordat IMM-urilor in adaptarea la Revoluția industriala 4.0?
  2. Care sunt politicile publice asupra cărora putem interveni imediat?

Concluziile și propunerile rezultate în urma acestui workshop vor face obiectul analizei ulterioare în cadrul proiectului «Întărirea capacității IMM-urilor de a se adapta la Revoluția Industrială 4.0 » și se vor concretiza în propuneri de modificare a politicilor publice din Romania, pentru a sprijini IMM-urile să se adapteze rapid la transformarea digitală.