OIR POSDRU Bucuresti-Ilfov lansează cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr.165 ”Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.

Conform celor precizate in Ghidul Solicitantului Conditii Specifice, sistemul electronic ACTIONWEB se va deschide in data de 1 august 2013 orele 10.00 si se va inchide in data de 16 august 2013 orele 16.00.