Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Bucureşti-Ilfov publică anunţul privind inceperea activităţii pentru cei declaraţi admisi la concursul de ocupare, a unui post expert administraţie publică, compartimentul Monitorizare proiecte, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea capacității OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona în mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023”, cod MySMIS 133512, cu interviul organizat în data de 21.05.2021.

Anunt incepere activitate 052021