Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov publică rezultatele la interviul organizat in data de 21.05.2021, in cadrul concursului de ocupare a functiei de executie expert administratie publica, compartimentul Monitorizare proiecte, proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona în mod eficient POCU 2014 – 2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023”, cod MySMIS 133512.

5965_Rezultate interviu