Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Bucureşti-Ilfov publică rezultatele obţinute la interviul din cadrul concursului de ocupare, pe perioadă determinată, a unui număr de 18 posturi expert administraţie publică, în cadrul proiectelor „Îmbunătățirea capacității OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona în mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023”, cod MySMIS 133512 (17 posturi) şi ”Sprijin al activitatii OIR BI prin angajarea de personal contractual in afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023” cod MySMIS 139525 (1 post), organizat în perioada 16-18.02.2021.

1888_Rezultate interviu