OIR POSDRU București – Ilfov publică rezultatele obținute la selecţia dosarelor candidaţilor înscrişi la examenul de promovare în gradul profesional superior celui deţinut din data de 05.05.2021 (proba scrisă)

rezultate_selectie_dosare_505021