Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov publică rezultatele obținute la selecţia dosarelor de înscriere la concursul de ocupare, pe perioadă determinată, a unui post (1post) expert administraţie publică, compartimentul Monitorizare proiecte, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea capacității OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona în mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023”, cod MySMIS 133512, interviul în data de 21.05.2021

5794_Rezultate selectie dosare