Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Bucureşti-Ilfov organizează concurs în perioada 15-16.02.2021, în vederea ocupării, pe perioadă determinată, până cel târziu la data de 31.12.2023, a unui număr de 17 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul „Îmbunătățirea capacității OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona în mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023”, cod MySMIS 133512