Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Bucureşti-Ilfov organizează concurs în data de 14.03.2022 în vederea ocupării, pe perioadă determinată, până cel târziu la data de 31.12.2023, unui  post (1 post) în afara organigramei, expert administrație publică, cod COR 242202, în cadrul compartimentului Monitorizare proiecte, pentru proiectul ”Îmbunătățirea capacității OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona in mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual in afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023”, cod MySMIS 133512