Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Bucureşti-Ilfov organizează concurs în perioada 14-15.01.2021, în vederea ocupării pe perioadă determinată, până la cel târziu 31.12.2023, a unui număr de 20 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul ”Sprijin al activitatii OIR BI prin angajarea de personal contractual in afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023” cod MySMIS 139525