Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Bucureşti-Ilfov organizează concurs în perioada 15-16.02.2021, în vederea ocupării, pe perioadă determinată, până cel târziu la data de 31.12.2023, a unui post în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul ”Sprijin al activitatii OIR BI prin angajarea de personal contractual in afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023” cod MySMIS 139525