Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Bucureşti-Ilfov organizează concurs în vederea ocupării, pe perioadă determinată (până la data de 31.01.2020) a unui număr de 2 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului Interreg (40Ready) cu titlul ”Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0”, prin angajare de personal contractual în afara organigramei.