Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov, cu sediul în Bucureşti, Bld. Carol I nr. 34-36, et. 11, sector 2, organizează examen de promovare în gradul profesional profesional superior în data de 21.04.2022, ora 10.00 – proba scrisă.
3995_anunt_blibliografie_examen_promovare