În conformitate cu prevederile H.G nr. 931/17.09.2021, Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Bucureşti-Ilfov organizează interviu în vederea desemnării consilierului de etică.

13776_Anunt