În conformitate cu OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucuresti-Ilfov, cu sediul în Bucureşti, b-dul Carol I nr. 34-36, et. 11, sector 2, organizează procedura transfer la cerere pentru funcţia publică de execuţie vacantă consilier clasa I grad profesional principal (1 post) din cadrul compartimentului Verificare proiecte – unitatea Verificare achiziţii şi conflict de interese.

Descarcare document - anunt-transfer-la-cerere.pdf