Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov publică anunțul privind selecția dosarelor candidaților inscrisi la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior – 11.09.2020

anunt_examen_promovare_110920