OIR POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov publică rezultate finale obtinute la concursul de ocupare a functiei publice de executie temporar vacanta consilier gr. prof. asistent in cadrul comp. Evaluare si contractare proiecte, 10-13.09.2019

Descarcare document - 8306170919.pdf