Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov publică rezultate obtinute la interviul concursului de ocupare a functiei publice de executie temporar vacanta consilier gr. prof. asistent in cadrul comp. Evaluare si contractare proiecte, 13.09.2019

Descarcare document - 8220130919.pdf