OIR POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov publică rezultate obţinute la selecția dosarelor candidaților înscriși la concursul de ocupare a 2 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea capacității OIR București Ilfov de a gestiona în mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023”, cod MySMIS 133512

  • expert administraţie publică, 1 post,
  • arhivar, 1 post
9812_Rezultate obtinute