Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Bucureşti-Ilfov publică rezultatele finale la concursul de ocupare, pe perioadă determinată, a unui număr de 20 posturi experţi administraţie publică în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul ”Sprijin al activitatii OIR BI prin angajarea de personal contractual in afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023” cod MySMIS 139525