Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Bucureşti-Ilfov publică rezultatele finale obţinute la concursul de ocupare pe perioadă determinată, din data de 22.12.2020, a postului de referent, compartimentul Activităţi suport, în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul ”Îmbunătățirea capacității OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona în mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023”

rezultate_finale_22.12.2020