Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Bucureşti-Ilfov publică rezultatele obţinute la interviul din data de 22.12.2020 la concursul de ocupare, pe perioadă determinată, a postului de referent, compartimentul Activităţi suport, în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul

”Îmbunătățirea capacității OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona în mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023”

13250_rezultate_interviu