Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov publică rezultatele obținute la interviul examenului de promovare în gradul profesional superior celui deţinut din data de 19.08.2020.

rezultate_interviu_1908