Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov publică rezultatele obținute la proba scrisă a examenului de promovare în gradul profesional superior celui deţinut din data de 19.08.2020 (proba scrisă).

rezultate_concurs_1908