Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Bucureşti-Ilfov publică rezultatele obţinute la selecţia dosarelor de înscriere la concursul de ocupare, pe perioadă determinată, a unui post referent, compartimentul Activităţi suport, în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul „Îmbunătățirea capacității OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona în mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023”, cod MySMIS 133152

12560 rezultate selectie dosare referent