OIR POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov publică rezultatele obţinute la selecţia dosarelor de înscriere la concursul de ocupare, pe perioadă determinată (până la data de 31.12.2019), a unui număr de 2 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul ”Îmbunătăţirea capacităţii OIR Bucureşti Ilfov de a gestiona în mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”

Descarcare document - 9438181019.pdf