Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Ordinul nr. 729/ 10.06.2020 privind modificarea și completarea „Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”, aferent apelurilor lansate în cadrul POCU 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 880/2019.

Ordinul prevede modificări în implementarea proiectelor, mai ales pentru cele afectate de COVID-19:

1. Ministerul Fondurilor Europene a permis prelungirea contractelor de finanțare afectate pe aceasta perioadă, cu maxim 6 luni peste durata maximă prevazută în Ghidul Solicitantului – condiții specifice;

2. Ministerul Fondurilor Europene a modificat contractul de finanțare – condiții specifice, în sensul permiterii depunerii de notificări penru modificări de buget în limita a 10% între categoriile bugetare (până acum nu exista această prevedere în cadrul POCU).

Documente:

sursa mfe.gov.ro