În data de 29.10.2015 a fost publicată în Monitorul oficial nr.  806 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/23.10.2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, Prin prevederile  art 62 a fost completată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă. Vă rugăm să aveţi în vedere că noile prevederi au intrat în vigoare în momentul publicării în monitorul oficial, partea I.