Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU), din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

8 Organisme intermediare regionale:

3 Organisme intermediare naţionale: