Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică

Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional

Organismul Intermediar Regional PECU Regiunea Bucureşti-Ilfov, a implementat începând cu data de 14.05.2019 pe o durată de 56 luni, dar nu mai târziu de 31.12.2019, proiectul cu titlul “Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov pentru efectuarea deplasarilor si organizarea de intalniri de lucru”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, cu contract de finanțare nr. POCU/155/7/4/129476 semnat la data de 14.05.2019. 

 Valoarea totală a proiectului este de 520.580,04 lei, din care:

– asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 440.905,27 lei;

– contributia nationala în valoare de 79.674,77 lei.

Valoarea totală a proiectului ce va fi solicitată prin cereri de rambursare este de 161.971,83 lei, din care:

– asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 137.182.04 lei;

– contributia nationala în valoare de 24.789,79 lei.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea OIR POSDRU București-Ilfov pentru îndeplinirea atribuțiilor delegate în domeniul implementării POCU 2014-2020.

Obiectivul specific constă în asigurarea resurselor financiare necesare deplasărilor (diurnă, transport, cazare) personalului OIR POSDRU București-Ilfov și a serviciilor de organizare întâlniri de lucru în vederea asigurării condițiilor optime pentru îndeplinirea atribuțiilor delegate în domeniul managementului și implementării instrumentelor structurale.

Rezultate:

  1. OIRPOSDRU Regiunea București-Ilfov sprijinit în asigurarea funcționării corespunzătoare a activității sale.
  2. Publicarea a doua anunturi privind proiectul pe site-ul institutiei www.oiposdrubi.ro.

Beneficiari direcți/grupuri țintă:

Grupul tinta al proiectului este format din personalul OIR POSDRU Bucuresti Ilfov.