Axa Prioritară: 7 – Asistență tehnică

Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional

Organismul Intermediar Regional PECU Regiunea București-Ilfov, implementează începând cu data de 20.03.2023 până la data de 31.12.2023, proiectul cu titlul „Achizitionarea a 2 autoturisme”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, cu contract de finanțare nr. POCU/155/7/4/160498 semnat la data de 22.03.2023. 

Valoarea totală a proiectului este de 268.329,98 lei, din care:

– asistență financiară nerambursabilă în valoare de 227.262,07 lei;

– contribuția națională în valoare de 41.067,91 lei.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului îl constituie achiziționarea două autoturisme, în vederea desfășurării în condiții optime a activităților specifice OIR PECU Regiunea Bucuresti Ilfov.

Obiectivele specifice constă în:

-îmbunătățirea capacității logistice a OIR PECU Regiunea BI prin asigurarea condițiilor optime pentru îndeplinirea atribuțiilor în domeniul managementului si implementării POCU 2014-2020, prin achiziția a două autoturisme SUV;

– consolidarea capacității OIR PECU Regiunea BI de a gestiona si implementa în mod eficient POCU 2014-2020 prin achiziția a doua autoturisme pentru efectuarea de deplasări ale personalului OIR BI, în interes de serviciu, atât în Bucuresti, cât si în localitățile din teritoriu, pentru efectuarea de verificări si vizite la proiectele finanțate din POCU, precum si reprezentarea OIR BI la instanțe de judecata, participarea la întâlniri/ședințe etc.

 Rezultate:

  1. OIRPOSDRU Regiunea Bucuresti-Ilfov sprijinit în asigurarea funcționarii corespunzătoare a activității sale.

Beneficiari direcți/grupuri țintă:

Personalul OIR POSDRU Bucuresti-Ilfov.