Program Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027

ASISTENȚĂ TEHNICĂ

TITLUL PROIECTULUI: “Închiriere spațiu necesar funcționării OIR PECU REGIUNEA BUCUREȘTI – ILFOV (PIDS)

Prioritate: P11.Asistență Tehnică

Obiectiv specific: AT_Asistență tehnică

În perioada 1 noiembrie 2023 – 31 decembrie 2029, Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman Regiunea București-Ilfov implementează proiectul cu titlul „Închiriere spațiu necesar funcționării OIR PECU REGIUNEA BUCUREȘTI – ILFOV (PIDS)”, cod MySMIS 308947, proiect cofinanţat din Fondul Social European+ prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027.    

Valoarea totală a proiectului, conform contractului de finanțare nr. 205303/07.02.2024, este de 7.133.964,53 lei, din care:

– asistență financiară nerambursabilă în valoare de 1.783.491,13 lei și

– contribuția națională în valoare de 5.350.473.40 lei.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinul acordat Organismului intermediar regional pentru Programe europene capital uman Regiunea BUCUREȘTI – ILFOV de a asigura cheltuielile de funcționare pentru îndeplinirea atribuțiilor în domeniul managementului și implementării Programului Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021-2027, precum și a celor aferente închiderii Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul specific al proiectului constă în asigurarea spațiului necesar funcționării Organismului intermediar regional pentru Programe europene capital uman Regiunea BUCUREȘTI – ILFOV, în vederea asigurării condițiilor optime pentru îndeplinirea atribuțiilor în domeniul managementului și implementării Programului Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021-2027, precum și a celor aferente închiderii Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Rezultate:

Îmbunătățirea capacității de organizare, la nivel administrativ, a OIR PECU Regiunea București-Ilfov, în calitatea sa de organism intermediar, și o consolidare a capacității sale, în vederea implementării și asigurării unui management eficient și eficace al Programului Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021-2027, precum și a celor aferente închiderii Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Beneficiari direcți/grupuri țintă:

Grupul țintă aferent acestui proiect este structurat în funcție de schema de personal, compusă din funcționari publici/contractuali și personal angajat contractual în afara organigramei de la nivelul OIR PECU Regiunea București-Ilfov.

Astfel, în scopul cuantificării corespunzătoare a persoanelor din grupul țintă, schema de personal a OIR PECU Regiunea București-Ilfov include:

107 persoane, din care: 51 de persoane – funcționari publici/contractuali și 56 de persoane – personal contractual angajat în afara organigramei.

– Beneficiarii proiectelor cofinanțate prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027.