Program Educație și Ocupare 2021-2027

ASISTENȚĂ TEHNICĂ

TITLUL PROIECTULUI: “Servicii pentru organizarea primei reuniuni ordinare din anul 2024 a Comitetului de monitorizare pentru PEO si PoIDS 2021-2027 (PEO)

Prioritate: P10.Asistență tehnică pentru facilitarea și eficientizarea managementului Programului

Obiectiv specific: AT_Asistență tehnică

În perioada 1 aprilie 2024 – 30 iunie 2024, Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman Regiunea București-Ilfov implementează proiectul cu titlul „Servicii pentru organizarea primei reuniuni ordinare din anul 2024 a Comitetului de monitorizare pentru PEO si PoIDS 2021-2027 (PEO)”, cod MySMIS 321592, proiect co-finanţat din Fondul Social European+ prin Program Educație și Ocupare 2021-2027.

Valoarea totală a proiectului, conform contractului de finanțare nr. 53049/09.04.2024, este de 140.420,00 lei, din care:

– asistență financiară nerambursabilă în valoare de 35.105,00 lei și

– contribuția națională în valoare de 105.315,00 lei.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general și, implicit, obiectivul specific al proiectului rezidă în sprijinul acordat OIR PECU BI în vederea asigurării cheltuielilor necesare a fi efectuate pentru îndeplinirea atribuțiilor în domeniul managementului și implementării Programului Educație și Ocupare 2021-2027 (PEO).

Rezultate:

Servicii asigurate pentru organizarea primei reuniuni ordinare din anul 2024 a Comitetului de monitorizare pentru PEO și PoIDS 2021-2027, în Bucuresti, pentru un număr de 70 de persoane.

Beneficiari direcți/grupuri țintă:

Grupul țintă al proiectului este format din aproximativ 70 de persoane (membri, observatori și invitați în cadrul Comitetului de monitorizare pentru PEO și PoIDS 2021-2027; reprezentanți ai Comisiei Europene; personalul OIR PECU BI și personalul MIPE cu atribuții aferente PoEO și PoIDS 2021-2027).