Program Educație și Ocupare 2021-2027

ASISTENȚĂ TEHNICĂ

TITLUL PROIECTULUI: “Sprijin acordat OIR PECU BI pentru efectuarea de diverse deplasări și organizarea de diverse evenimente (PEO)

Prioritate: P11.Asistență Tehnică

Obiectiv specific: AT_Asistență tehnică

În perioada 1 martie 2024 – 31 decembrie 2029, Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman Regiunea București-Ilfov implementează proiectul cu titlul „Sprijin acordat OIR PECU BI pentru efectuarea de diverse deplasări și organizarea de diverse evenimente (PEO)”, cod MySMIS 319418, proiect cofinanţat din Fondul Social European+ prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027

Valoarea totală a proiectului, conform contractului de finanțare nr. 53059/09.04.2024, este de 994.667,79 lei, din care:

– asistență financiară nerambursabilă în valoare de 248.666,95 lei și

– contribuția națională în valoare de 746.000,84 lei.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea și consolidarea capacității OIR PECU Regiunea București-Ilfov de a gestiona proiectele cofinanțate prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027, în cadrul priorităților delegate, cu respectarea principiilor managementului eficient, transparenței, parteneriatului și în conformitate cu legislația națională și comunitară.

Obiectivul specific al proiectului constă în asigurarea resurselor financiare necesare deplasărilor (transport, cazare, diurnă) personalului OIR PECU Regiunea București-Ilfov și organizării unor evenimente, întâlniri de lucru etc. în vederea asigurării condițiilor optime pentru îndeplinirea atribuțiilor delegate în domeniul managementului și implementării instrumentelor.

Rezultate:

1 structură sprijinită – OIR PECU Regiunea București-Ilfov în vederea asigurării îndeplinirii atribuțiilor delegate.

Beneficiari direcți/grupuri țintă:

Grupul țintă aferent acestui proiect este reprezentat de către:

– OIR PECU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV – care se încadrează la categoria “Structurile sistemului de management și control”;

– Personalul angajat (inclusiv în afara organigramei) în cadrul structurilor de management și control aferente Programului Educație și Ocupare 2021-2027  (management și execuție): 51 de persoane funcționari /contractuali angajați, cuprinși în organigrama instituției, 29 de persoane angajate în afara organigramei;

– Beneficiarii proiectelor cofinanțate prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027.