Program Educație și Ocupare 2021-2027

ASISTENȚĂ TEHNICĂ

TITLUL PROIECTULUI: “Sprijin acordat OIR PECU BI prin asigurarea resurselor necesare pentru plata utilităților și a bunurilor și serviciilor necesare funcționării și îndeplinirii atribuțiilor delegate (PEO)

Prioritate: P11.Asistență Tehnică

Obiectiv specific: AT_Asistență tehnică

În perioada 1 decembrie 2023 – 31 decembrie 2026, Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman Regiunea București-Ilfov implementează proiectul cu titlul „Sprijin acordat OIR PECU BI prin asigurarea resurselor necesare pentru plata utilităților și a bunurilor și serviciilor necesare funcționării și îndeplinirii atribuțiilor delegate (PEO)”, cod MySMIS 315969, proiect cofinanţat din Fondul Social European+ prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027

Valoarea totală a proiectului, conform contractului de finanțare nr. 25941/20.02.2024, este de 2.106.789,34 lei, din care:

– asistență financiară nerambursabilă în valoare de 526.697,34 lei și

– contribuția națională în valoare de 1.580.092,00 lei.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului este asigurarea resurselor financiare necesare OIR PECU Regiunea București-Ilfov pentru asigurarea utilităților și a serviciilor necesare bunei funcționări și îndeplinirii atribuțiilor delegate prin Acordul de delegare de funcții.

Obiectivul specific al proiectului constă în îmbunătățirea capacității logistice a OIR PECU Regiunea București-Ilfov în vederea funcționării optime și îndeplinirii atribuțiilor delegate prin asigurarea de diverse bunuri, servicii și licențe.

Rezultate:

1 structură sprijinită – OIR PECU Regiunea București-Ilfov în vederea asigurării utilităților și a

serviciilor necesare pentru funcționare și îndeplinirea funcțiilor delegate.

Beneficiari direcți/grupuri țintă:

Grupul țintă aferent acestui proiect este format din angajații OIR PECU Regiunea București-Ilfov.

– Beneficiarii proiectelor cofinanțate prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027.