Program Educație și Ocupare 2021-2027

ASISTENȚĂ TEHNICĂ

TITLUL PROIECTULUI: “Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR BI, pentru personalul implicat în PEO

Prioritate: P11.Asistență Tehnică

Obiectiv specific: AT_Asistență tehnică

În perioada 1 octombrie 2023 – 31 decembrie 2029, Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman Regiunea București-Ilfov implementează proiectul cu titlul „Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR BI, pentru personalul implicat în PEO”, cod MySMIS 305730, proiect cofinanţat din Fondul Social European+ prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027

Valoarea totală a proiectului, conform contractului de finanțare nr. 16914/02.02.2024, este de 59.793.121,00 lei, din care:

– asistență financiară nerambursabilă în valoare de 14.402.673,25 lei

– contribuția națională în valoare de 43.208.019,75 lei

– neeligibil în valoare de 2.182.428,00 lei

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea și consolidarea capacității OIR PECU Regiunea București-Ilfov de a gestiona proiectele cofinanțate prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027, în cadrul priorităților delegate, cu respectarea principiilor managementului eficient, transparenței, parteneriatului și în conformitate cu legislația națională și comunitară.

Obiectivul specific al proiectului constă în consolidarea capacității OIR PECU Regiunea București-Ilfov, prin angajarea în afara organigramei a 29 de persoane, pentru a realiza sarcinile specifice gestionării în mod eficient a proiectelor cofinanțate prin PoEO, conform Acordului de delegare, prevederilor procedurale și legislației în vigoare, implicit asigurarea resurselor financiare necesare pentru plata salariilor personaluluI OIR PECU Regiunea București-Ilfov, implicat în gestionarea PoEO.

Rezultate:

Angajații din cadrul structurilor de management/ implementare ale PoEO, ale căror salarii sunt cofinanțate din AT – 80;

Structuri sprijinite – 1.

Beneficiari direcți/grupuri țintă:

Grupul țintă aferent acestui proiect este reprezentat de către:

– OIR PECU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV – care se încadrează la categoria “Structurile sistemului de management și control”;

– Personalul angajat (inclusiv în afara organigramei) în cadrul structurilor de management și control aferente Programului Educație și Ocupare 2021-2027  (management și execuție): 51 de persoane funcționari /contractuali angajați, cuprinși în organigrama instituției, 29 de persoane angajate în afara organigramei;

– Beneficiarii proiectelor cofinanțate prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027.