Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov cu sediul în Bucureşti b-dul Carol I, nr. 34-36, etaj 11, sector 2, organizează concurs în data de 23.09.2019, ora 10:00 (proba scrisă) la sediul instituţiei, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector clasa I grad profesional superior din cadrul compartimentului Monitorizare proiecte.