Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Bucureşti-Ilfov publică rezultatele obținute la selecţia dosarelor de înscriere la concursul de ocupare, pe perioadă determinată (până la data de 31.12.2019), a unui număr de 2 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul ”Îmbunătăţirea capacităţii OIR Bucureşti Ilfov de a gestiona în mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”.

Descarcare document - rezultate_selectie_2_posturi.pdf