Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov publica rezultatele obtinute la proba scrisa a concursului de ocupare a functiei publice de executie temporar vacanta consilier cls. I gr. prof. asistent, in cadrul compartimentului Evaluare si contractare proiecte din data de 10.09.2019.

Descarcare document - 8064100919.pdf